Zergatik behartzen ditugu gure txikiak muxu ematera?

Askotan gure etxeko txikiei ritual antzekoak pasarazten diegu, nagusiei behartuta agurtu, eta muxuak ematera behartu, idea txarra da.Muxu ematera.

Oso ohiko ikusten dugu kaleetan, umeei, bere gurasoekin doazenean, hauen lagunei, familiakoei… muxu ematen behartzera.

Familia batzarra dagoenean, bazkari familiarra, guztiok elkartzerakoan, gabonetan adibidez, gertatzen da, gurasoek beraien sema alabei muxuak ematera behartzen dietela, eta besarkadak, eta agurtzera… baina zergatik? Benetan gurasoen lagunak dira, badira umearen familia, baina ume txiki horrek ez ditu gogoratzen, ez ditu ezagutzen, ez daki nortzuk diren, orduan, zergatik besarkatu behar ditut? Eta muxu eman? Et agurtu? Ume txikiak ez ditu ezagutzen, berarentzat ezeagunak dira.

TXIKIEN ESPAZIO BITALA ERRESPETATUZ. MUXU EMATEN

Nahiz eta gu ez konturatu pertsona guztiok daukagu espazio bital bat, eta ume txikiek baita. Espazio bital honek gure eta beste pertsonen artean barrera moduan jokatzen du. Espazio hau gurekin batera mugitzen da, beraz, esan genezake, gure parte dela, gurekin baitago beti, segurtasuna eskaintzen digu eta gure ongizatean paper garrantzitsua da.

Izan liteke, txikitan, gure funtzio psikologikoak guztiz eraikita ez egotea, baina egia da, oso txikitatik dakigula zer esan nahi duen espacio bitalak. Txiki bateri ez baldin badiozu konfidantza trasmititzen, ez zaizu gerturatuko, eta gurasoek ezin diete behartu gerturatzera, edo agian nagusiak garenean kaletik goazenean ezezagunei besarkatu egiten diegu? Ez, ezta? Beraz, errespetatu umearen espazioa, eta ez behartu nahi ez duen pertsonatengana hurbiltzen, berak erabakiko du noiz gerturatu. Gurasook, ez arduratu gure sema alabek ez baldin badute nahi zuen lagunei muxu ematerik, ez da arazo bat, normalena da.

ORDUAN… ZERGATIK ASKOTAN BEHARTZEN DITUGU TXIKIAK MUXUAK ETA BESARKADAK EMATERA?

Guraso batzuek askotan behartzen dituzte horretara, eta ez da beharrezkoa persona on bat hezteko, ritual kontua da eta gurasoan besteen aurrean ondo gelditzeko kontua da, ezer gehiago. Umeei besarkadak eta muxuak ematera behartzeak, txarto sentiarazten ditu eta antsietatea ekar diezaioke, beraz, hurrengoan pentsatu, behartu orduko.

Muxuak emateak ez du esan nahi, persona zabalago bat izango zarenik eta lagun asko edukiko dituzunik, ezta ze jatorra den zure semetxoa esango dizutenik. Baliteke horrekin, guztiz contra jokatzea zure txikiak eta efektu negatiboak ekartzea. Umeak gauza asko imitazioz ikasten dute, beraz, berak muxu ematea nahi baldin baduzu, lehenengo emantzazu zuk.

Adibidez, kalean askotan ikusi dut, gurasoak umeakin doazela eta batbatean, amaren lankide batekin elkartzea. Kasu horretan, ama lankide horrekin hizketan hasten da eta bost hamar minutu igaro litezke lasai lasai, non aita eta umea begira daueden baina isilik. Amak lankidea ikusi duenean kaixo aspaldiko esan dio! Aitak kaixo sinple bat. Agurtzerakoak berdin; amak dio, bueno errekuperatu eta ea laister ikusten zaitudan. Aitak agur. Eta zer eskatzen diogu txikiari? Muxu bate matea, amaren laguna delako? Ez, ez da horrela izan behar, zelan sentituko zinake zu, horrelako zerbait egingo balizute? Emazteak kasu honetan, ala emaiozu muxu bate sango balizu?

ONENA ASKATASUNA USTEA ETA MUXUAK EMATERA EZ BEHARTZEA DA.

Argi dago guraso zein tutoreak umearen hezkuntzan zerikusi zuzena dute, baina horrek ez du esan nahi, sentzugabekeriatan eta garrantzi gabeko gauzetan zentratu behar garenik. Umearentzako arauak justifikatuak egon behar dira eta umearen ongizatean zentratuak, noski.

Umeak hartzen dituen erabakiek, minik ez baldin badute egiten, ez berari ezta bere ingurukoei, utzi umeari bera erabakiak hartzen askatasun osoz. Arau sozialak behartuz gero ez dugu ezer lortuko, soilik gurasoak behartzen dutelako egin behar dela, baina ez duela inongo sentzurik.

Umeak ez dira guztiz garatu gabeko nagusiak soikik, gizakiak dira, eta espazio bital bat daukate, erakiak hartzeko poderea, beraz, inori minik egiten ez baldin badio bere erabakiak, utzi umeari bereak hartzen. Beraz, guztiz kontra gaude umeei muxuak zein besarkadak ematera behartzera.

Psicolagunen ume zein nerabeentzako laguntza psikologikoa eskeintzen dugu. Adin hau erabat garrantzitsua da pertsonaren garapenarentzako, eta tarte horretan eginiko jarduera egoki batek etorkizuneko arazoak ekiditeko oso lagungarria izan liteke.

  Zure Izena (beharrezkoa)

  Zure E-posta (beharrezkoa)

  Mezua

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Quieres recibir nuestros artículos?
  Get the latest content first.
  Máxima confidencialidad